גוש: 6109 חלקה: 101

זבוטינסקי  37, רמת גןגוש 6109 חלקה 101

התוצאות המוצגות על רחוב זבוטינסקי, מספר 37, באזור רמת גן התקבלו מרשות מקרקעי ישראל. שימו לב - לתצוגה לווינית על האזור, לחצו על המילה "לווין" הנמצאת למעלה בצידה הימני של המפה.

 

נסח טאבו +

הזמנת נסח טאבו / תשריט דירה: גוש 6109 חלקה 101


נסח טאבו

תשריט בניין

דוח בדיקת רקע על קבלן