גוש: 6109 חלקה: 361

החלזון  2, רמת גןגוש 6109 חלקה 361

התוצאות המוצגות על רחוב החלזון, מספר 2, באזור רמת גן התקבלו מרשות מקרקעי ישראל. שימו לב - לתצוגה לווינית על האזור, לחצו על המילה "לווין" הנמצאת למעלה בצידה הימני של המפה.

 

נסח טאבו +

הזמנת נסח טאבו / תשריט דירה: גוש 6109 חלקה 361


נסח טאבו

תשריט בניין

דוח בדיקת רקע על קבלן