גוש: 6109 חלקה: 42

ביאליק  97, רמת גןגוש 6109 חלקה 42

התוצאות המוצגות על רחוב ביאליק, מספר 97, באזור רמת גן התקבלו מרשות מקרקעי ישראל. שימו לב - לתצוגה לווינית על האזור, לחצו על המילה "לווין" הנמצאת למעלה בצידה הימני של המפה.

 

נסח טאבו +

הזמנת נסח טאבו / תשריט דירה: גוש 6109 חלקה 42


נסח טאבו

תשריט בניין

דוח בדיקת רקע על קבלן