גוש: 6109 חלקה: 422

דרך אבא הלל  13, רמת גןגוש 6109 חלקה 422

התוצאות המוצגות על רחוב דרך אבא הלל, מספר 13, באזור רמת גן התקבלו מרשות מקרקעי ישראל. שימו לב - לתצוגה לווינית על האזור, לחצו על המילה "לווין" הנמצאת למעלה בצידה הימני של המפה.

 

נסח טאבו +

הזמנת נסח טאבו / תשריט דירה: גוש 6109 חלקה 422


נסח טאבו

תשריט בניין

דוח בדיקת רקע על קבלן