גוש: 6109 חלקה: 95

זבוטינסקי  39, רמת גןגוש 6109 חלקה 95

התוצאות המוצגות על רחוב זבוטינסקי, מספר 39, באזור רמת גן התקבלו מרשות מקרקעי ישראל. שימו לב - לתצוגה לווינית על האזור, לחצו על המילה "לווין" הנמצאת למעלה בצידה הימני של המפה.

 

נסח טאבו +

הזמנת נסח טאבו / תשריט דירה: גוש 6109 חלקה 95


נסח טאבו

תשריט בניין

דוח בדיקת רקע על קבלן