גוש: 6109 חלקה: 135

האחים בז'רנו  1, רמת גןגוש 6109 חלקה 135

התוצאות המוצגות על רחוב האחים בז'רנו, מספר 1, באזור רמת גן התקבלו מרשות מקרקעי ישראל. שימו לב - לתצוגה לווינית על האזור, לחצו על המילה "לווין" הנמצאת למעלה בצידה הימני של המפה.

 

נסח טאבו +

הזמנת נסח טאבו / תשריט דירה: גוש 6109 חלקה 135


נסח טאבו

תשריט בניין

דוח בדיקת רקע על קבלן