גוש: 6109 חלקה: 415

היצירה  1, רמת גן



גוש 6109 חלקה 415

התוצאות המוצגות על רחוב היצירה, מספר 1, באזור רמת גן התקבלו מרשות מקרקעי ישראל. שימו לב - לתצוגה לווינית על האזור, לחצו על המילה "לווין" הנמצאת למעלה בצידה הימני של המפה.

 

נסח טאבו +

הזמנת נסח טאבו / תשריט דירה: גוש 6109 חלקה 415


נסח טאבו

תשריט בניין

דוח בדיקת רקע על קבלן