גוש: 6109 חלקה: 41

ביאליק  99, רמת גןגוש 6109 חלקה 41

התוצאות המוצגות על רחוב ביאליק, מספר 99, באזור רמת גן התקבלו מרשות מקרקעי ישראל. שימו לב - לתצוגה לווינית על האזור, לחצו על המילה "לווין" הנמצאת למעלה בצידה הימני של המפה.

 

נסח טאבו +

הזמנת נסח טאבו / תשריט דירה: גוש 6109 חלקה 41


נסח טאבו

תשריט בניין

דוח בדיקת רקע על קבלן