חלוקת גוש חלקה בגבעתיים

 נמצאו 3355 כתובות, גושים וחלקות

כתובת מלאהגושחלקה
טבנקין 4, גבעתיים6144519
דרך השלום 27, גבעתיים6150811
המגדל 5, גבעתיים615445
ויצמן 74, גבעתיים6154718
ויצמן 76, גבעתיים6154722
המגדל 27, גבעתיים615493
המגדל 28, גבעתיים6154764
המגדל 29, גבעתיים615494
המגדל 3, גבעתיים615444
המגדל 30, גבעתיים6154349
המגדל 31, גבעתיים615495
המגדל 33, גבעתיים615495
ויצמן 72, גבעתיים6154729
המגדל 4, גבעתיים6154405
ויצמן 66, גבעתיים6154824
המגדל 6, גבעתיים6154406
המגדל 7, גבעתיים6154873
המגדל 8, גבעתיים6154387
המגדל 9, גבעתיים615455
עברונה 1, גבעתיים6154360
עברונה 10, גבעתיים6154355
עברונה 11, גבעתיים615473
עברונה 12, גבעתיים615481
עברונה 13, גבעתיים615474
עברונה 14, גבעתיים615480
המגדל 35, גבעתיים6154957
ויצמן 48, גבעתיים6154969
ויצמן 34, גבעתיים615450
המגדל 22, גבעתיים6154371
ויצמן 36, גבעתיים6154843
המגדל 23, גבעתיים615470
ויצמן 38, גבעתיים6154843
המגדל 24, גבעתיים6154372
ויצמן 40, גבעתיים615462
המגדל 25, גבעתיים615471
ויצמן 42, גבעתיים6154887
המגדל 26, גבעתיים6154355
ויצמן 70, גבעתיים6154710
ויצמן 46, גבעתיים6154860
המגדל 21, גבעתיים615469
ויצמן 50, גבעתיים6154892
ויצמן 52, גבעתיים615474
ויצמן 54, גבעתיים6154658
ויצמן 56, גבעתיים6154875
ויצמן 58, גבעתיים615486
ויצמן 60, גבעתיים615485
ויצמן 62, גבעתיים615489
ויצמן 64, גבעתיים615488
עברונה 3, גבעתיים6154362
ויצמן 68, גבעתיים6154709
ויצמן 44, גבעתיים6154782
סירני אנצו 16, גבעתיים6154285
אילת 5, גבעתיים6154361
אילת 6, גבעתיים6154457
אילת 7, גבעתיים61543601    2    3    4    5    6    7    8    9    10